διαχειριση σελιδας facebook No Further a Mystery

Μου προσφέρεις ντομάτες και εγώ διαμαρτύρουμαι " Ό'ι, θέλω πομιλόρκα". Μου προσφέρεις βαζάνια και εγώ διαμαρτύρουμαι πως θέλω μελιντζάνες.

Ο Νόμος απαιτεί ότι δημοσιεύματα που εμπίπτουν υπό την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κύπρου, πρέπει να ορίζουν συγκεκριμένο άτομο ως τον Κατά Νόμο Υπεύθυνο γιά οιαδήποτε θέματα αφορούν το εν λόγω δημοσίευμα. Ανκαι πιστεύουμε πως ο νόμος είναι αναχρονιστικό κατάλοιπο της Αγγλοκρατίας και εμπόδιο στην ελεύθερη έκφραση του λόγου και της σκέψης ως ορίζονται από το Σύνταγμα, επειδή γνωρίζουμε πως η δημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου μπορεί να αποτελέσει εστία νομικών διαφορών, ορίζουμε ως τον Κατά Νόμο Υπεύθυνο γιά το ανωτέρω άρθρο τον

Ο "πρόχειρος", είναι πρώην αγωνιστής στον ελευθεριακό και αναρχικό χώρο (τώρα ιδιωτεύει) που κάποτε κόντεψε σχεδόν να χάσει τη ζωή του από τα βασανιστήρια των Μπάτσων.

αν αυτό το οποίο κάνεις δεν είναι αισχρός απολίτικος οχετός τότε δεν ξέρω τι είναι

δυστυχώς στην κύπρο του προβρεφονηπιακού εναλλακτικού λόγου

Νόμιζα ότι το πρόβλημα ήταν το μέγεθος του σχολίου, και δοκίμαζα άλλα μεγέθη, αλλά τελικά μπήκαν όλα μαζί.

The legal Governing administration of Cyprus (which now controls only fifty percent the country), has become For the reason that mid nineteen sixties continuously underneath the control of an alliance concerning the nearby ruling course and the worldwide Imperialist powers. Its political party is actually a stalinist Firm that markets alone and its reactionary procedures for a faux "left" agenda.

Δεν νομίζω "Σαράκι της σκέψης" ότι οι Πέτρος και Σόλωνα χρειάζονται να βάζουν σχόλια για να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους.

από ποιους ακριβώς θα βρεθούν αυτοί οι καλύτεροι θεσμοί και λειτουργίες που θα το αντικαταστήσουν δηλαδή αυτοοργανωμένες κοινότητες;

Our positions, during a hard time when it was tough for leftists to talk up concerning this, obtained the assistance of the Turkish Communist Social gathering and internationally recognized leftist figures such as Mikis Theodorakis.

Following is a summary of website several of our pursuits from the previous couple of a long time. We feel that steps communicate much more fact than words, and our steps can be a testament to our social-political values.

Χεστήκαν που η αστυνομία εμπήκεν στο σπίτιν ενός αθώου με διαταγήν του κόμματος τζιαι της Εισαγγελείας, που επαρακολουθούσαν τον υπολογιστήν του.

These are generally expressed pretty Plainly by our actions! A listing of a number of our functions (in the next area below) speaks volumes about what our true values and rules are.

για μένα δεν τίθεται θέμα υποστήριξης οιασδήποτε κρατικής μορφής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *